Çekme Testi Cihazı

Çekme Testi Cihazı

Çekme testi deney setinde malzeme testi bir malzemenin gücünü belirler. Farklı malzemelerde örnekler kullanılır. Bu test ile uzamalar ve kırılma anında kuvvetler belirlenebilir. Bir sonraki aşamada gerilmeler ve gerinimler hesaplanabilir. Böylece gerilme-şekil değiştirme diyagramları çizilebilir.

Test kuvveti elle çalıştırılan bir hidrolik sistem vasıtasıyla veya elektonik modül ile üretilir ve bir kuvvet ölçer (yük hücresi) vasıtasıyla gösterilir. Hassas uzama ölçer ile, numunelerin uzaması ölçülmektedir.

Öğrenciler bu deney seti ile aşağıdaki deneyi yapabilir:
• çekme testleri ve gerilme-gerinim diyagramları çizimi.

pdf