Çentik Darbe Testi Cihazı

Çentik Darbe Testi Cihazı

Kalite kontrolünde çentik darbe testi önemlidir. Malzeme özellikleri, Charpy çentikli çubuk çarpma seti ile elde edilmektedir. Düşerek çekiç numuneye çarpar ve kinetik enerjisi kırılan numuneye aktarılır.

Öğrenciler bu deney seti ile aşağıdaki deneyleri yapabilir:
• çentikli çubuk darbe işinin belirlenmesi,
• çentikli çubuk darbe dayanımının belirlenmesi,
• kırılma yüzey özelliklerini analizi,
• çentikli çubuk darbe işi – sıcaklık diyagramı çizimi,
• çentik şeklinin etkisi,
• malzeme ve numune sıcaklığının çentikli çubuk darbe işi üzerindeki etkisi ve sarkacın sürtünme kayıplarının belirlenmesi.

pdf