Lineer ve Radyal Isı İletimi Deney Seti

Lineer ve Radyal Isı İletimi Deney Seti

Lineer ve radyal ısı iletimi eğitim seti ısı aktarımı çeşitlerinden (ısı iletimi, ısı taşınımı ve ısı yayınımı) ısı iletimini incelemek için üretilmiştir. Bu sette lineer ve radyal ısı iletimi deneyler ile incelenebilir. Isı iletiminin inelenmesi için elektrikli ısıtıcı ve katı cisimler kullanılır. Sıcaklıklar sensörler tarafından ölçülmekte ve bir kontrol ünitesinde okunmaktadır. Opsiyonel olarak sensör verileri anlık olarak bilgisayar arayüzüne aktarılabilmekte ve grafiksel olarak incelenebilmekte ve kaydedilebilmektedir.

Öğrenciler bu deney seti ile aşağıdaki deneyleri yapabilir:
• doğrusal ısı iletimi (düzlem duvar) (farklı malzemeler için sıcaklık profillerinin belirlenmesi, bozulma durumunda sıcaklık profilinin belirlenmesi, λ ısı iletkenliğinin belirlenmesi),
• radyal ısı iletimi (sıcaklık profilinin belirlenmesi, λ ısı iletkenliğinin belirlenmesi),
• yalıtım etkisi,
• ısıl temas direncinin belirlenmesi,
• kesit alanının etkisi,
• Fourier denkleminin, ısı akış hızının katı maddeler içerisinden geçişte belirlenmesinde kullanımını anlama.

pdf