Sıcaklık Ölçüm Metodları Deney Seti

Sıcaklık Ölçüm Metodları Deney Seti

Sıcaklık ölçümü metrolojide önemlidir. Sıcaklık ölçüm metodları eğitim setinde sıcaklıklar dijital ekranda okunabilir.

Öğrenciler bu deney seti ile aşağıdaki deneyleri yapabilir:
• sıcaklık ölçümünün temellerini öğrenmek,
• çeşitli yöntemlere aşina olmak,
• uygulama alanları ve özel özellikleri (elektriksel olmayan yöntemler: gaz ve sıvı dolu termometreler, bimetalik termometreler ve sıcaklık ölçüm şeritleri; elektriksel yöntemler: termokupl, direnç sıcaklık dedektörü Pt100, termistör (NTC)),
• bir psikrometre ile hava nemini belirlemek,
• elektrikli sıcaklık sensörlerini kalibre etmek.

pdf