Temel İklimlendirme Deney Seti

Temel İklimlendirme Deney Seti

İklimlendirme bina hizmetleri mühendisliğinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle iklimlendirme teknolojisi kalifiye işçi ve mühendislerin eğitimi sırasında önemli bir rol oynamaktadır. Temel iklimlendirme eğitim seti, hava kanalı ve iklim odası bulunan eksiksiz bir klima sistemini temsil eder. Klima sisteminin ana bileşenleri; yoğuşmalı üniteli hava soğutucu, fan, buharlı nemlendirici ve hava ısıtıcıdır. İklim odası iki farklı ısı kaynağıyla (ıslak ve kuru) donatılmıştır. Sıcaklık ve bağıl nem, hava kanalındaki ilgili noktalarda ölçülür ve dijital olarak gösterilir. Soğutma devresi için, entegre sıcaklık ölçeğine ve bir akış ölçere sahip iki manometre ilgili tüm ölçümleri sağlar.

Bu deney seti bilgisayar destekli olarak üretilebilmektedir. Tüm sensör verilerinin bilgisayar arayüzünde anlık olarak grafiksel gösterimi yapılabilmekte ve tüm veriler excel formatında kaydedilebilmektedir.

Öğrenciler bu deney seti ile aşağıdaki deneyleri yapabilir:
• klima sistemi ve bileşenleri,
• klima odası havası,
• farklı hava akımlarını karıştırmak,
• nemli hava için h-x diyagramında gösterim (nemlendirme ve nem alma, ısıtma ve soğutma),
• devrenin log p-h diyagramında gösterimi,
• bir soğutma yükünün etkisi (kuru ve ıslak),

pdf