Temel Soğutma Deney Seti

Temel Soğutma Deney Seti

Soğutma çevremiz için çok önemli bir süreçtir. Temel soğutma eğitim seti sıkıştırma, yoğunlaşma, genleşme ve buharlaşma olmak üzere dört aşama içerir. Basınç düşük olduğunda buharlaştırıcı ve basınç yüksek olduğunda ise kondansatör kullanılır. Ayrıca, sistemde bir genleşme vanası kullanılmaktadır. Sistemde soğutucu gaz bulunmaktadır. Sette basınçlar ve sıcaklıklar ölçülür ve veri ekranında okunur.

Öğrenci bu deney seti ile aşağıdaki deneyleri yapabilir:
• sıkıştırmalı soğutma devresinin temelleri,
• bir sıvının basıncı ve kaynama sıcaklığı arasındaki ilişki,
• bir soğutma sistemi ve ısı pompasının çalışması,
• termodinamik çevrim ve enerji dengesi.

pdf