Yenilenebilir Enerji Deney Seti

Güneş Enerjisi Deney Seti

Rüzgar Enerjisi Deney Seti

Yenilenebilir Enerji Deney Seti

Güneş ve Rüzgar enerjileri, bugün dünyada önemli bir konu olan yenilenebilir enerji türleridir. Rüzgar ve güneş enerjisi eğitim seti modüler tipte bir deney setidir. Modüllerin konumu değiştirilebilir. Güvenli elektrik kablolarıyla bu modüller birbirine kolayca bağlanmaktadır. Setin üzerinde rüzgar türbini ve güneş paneli vardır. Sette üretilen enerjiyle çalışan bir siren, vantilatör ve farklı türlerde lambalar bulunmaktadır. Bu set ile uygun bağlantılar yapılarak DC akım ve AC akım üretilebilmektedir. Amper ve voltaj doğrudan veri ekranından okunabilmektedir.

Rüzgar enerjisi deney seti; rüzgar türbini, rüzgar simülatörü (hızı ayarlanabilir dc motor), inverter modülü, dc lamba modülü, ac lamba modülü, rüzgar türbini regülatörü, ampermetre ve voltmetre modülü, akü ve ana modülden oluşmaktadır.

Güneş enerjisi deney seti; güneş panelleri, güneş simülatörü (ışık şiddeti ayarlanabilir halojen lamba), inverter modülü, dc lamba modülü, ac lamba modülü, güneş paneli regülatörü, ampermetre ve voltmetre modülü, akü ve ana modülden oluşmaktadır. Güneş panelleri seri veya paralel bağlanabilmektedir.

Yenilenebilir enerji deney seti opsiyonel olarak bilgisayar kontrollü olarak üretilebilmektedir. Akım ve volt değerleri anlık olarak bilgisayar arayüzünde grafiksel olarak incelenebilmekte ve kaydedilebilmektedir. Halojen lamba ışık şiddeti ve rüzgar türbini hızı bilgisayar arayüzünden ayarlanabilmektedir.

Öğrenciler bu deney seti ile aşağıdaki deneyleri yapabilir:
• Güneş hücrelerinin özelliklerini anlama,
• Güneş panellerinin farklı açılarının etkilerini araştırmak,
• bir baypass diyodunun etkilerini belirleme,
• çeşitli bağlantı uygulamaları,
• bir rüzgar türbini uygulaması ve rüzgar gücü verimlilik değerleri belirlenmesi.


Sanal Yenilenebilir Enerji Deney Seti

Sanal rüzgar ve güneş enerjisi deney seti simülasyon ortamında oluşturulmuş bir bilgisayar uygulamasıdır. Sanal gerçeklik arayüzü sayesinde VR modunda da çalışabilmektedir. Gerçek deney cihazındaki modüllerin sanallaştırılması ile oluşturulmuştur. Sanal yenilenebilir deney seti uygulaması ile öğrenciler sanal deney cihazı üzerinde deneylerini yapabilirler.


pdf
Sanal Rüzgar ve Güneş Enerjisi Deney Seti