Yoğuşma Deney Seti

Yoğuşma Deney Seti

Yoğunlaşma çok önemli bir kimyasal işlemdir. Yoğuşma eğitim setinde farklı yoğunlaşma tipleri incelenmiştir. Bu tipler damla ve film yoğunlaşmadır. Bunlar tüp kondansatörler üzerinde gözlenir. Yüzey pürüzlülüğü ve malzeme yoğunlaşma tipini etkiler. Altın kaplamalı kondansatör üzerinde damla tip yoğunlaşma meydana gelir. Film yoğunlaşması ise mat bakır yoğunlaştırıcı üzerinde gerçekleşir. Burada bir sıvı şeffaf bir kapta yoğunlaştırılır. Böylece kaynama izlenebilir. Buharlaşma prosesi de sette gerçekleşir. Setteki sensörler debi, sıcaklık ve basınç değerlerini belirlemektedir. Bu değerler veri ekranında okunabilir.

Öğrenciler bu deney seti ile aşağıdaki deneyleri yapabilir:
• farklı yoğunlaşma biçimleri,
• basıncın ısı transfer katsayısı etkisinin belirlenmesi,
• Isı transfer katsayısı deneylerinde sıcaklık ve yoğuşmaz gazlar.

pdf