Bernoulli Deney Seti

Bernoulli Deney Seti

Bernoulli teoremi eğitim seti, Bernoulli’nin prensibini ve denklemini açıklamaktadır. Bu set, bir borudaki sıvının basıncı ile hızı arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu sette basınçlar ölçülür. Buradaki boru, kesiti değişen bir venturimetredir. Pitot borularla bu venturimetrenin 6 noktasında statik basınçlar ölçülür. Ek olarak, toplam basınç ölçülür. Böylece dinamik basınçlar ve hızlar hesaplanabilir.

Deney setinde venturimetre içerisinde toplam basıncı ölçmek için hareketli bir pitot tüpü bulunmaktadır. Pitot tüpü, burada eksenel olarak hareket ettirilerek istenilen noktadaki toplam basınç ölçülebilmektedir. Pitot tüpünün konumu Venturi nozulunun şeffaf ön panelinden görülebilir.

Deney seti; debimetre, debisi ayarlanabilir santrifüj pompa, paslanmaz su tankı, sütunlu manometre, venturimetre, debi kontrol vanaları ve pitot tüp içermektedir.

Öğrenciler bu deney seti ile aşağıdaki deneyleri yapabilir:
• boru akışında enerji dönüşümü,
• Venturi nozülündeki basınç ve hız eğrisi,
• akış katsayısının belirlenmesi,
• sürtünme etkilerinin belirlenmesi.

Bernoulli deney seti hidroloji ana ünite ile kullanılabilir modüler yapıda üretilebilmektedir.


pdf
Bernoulli Deney Seti Modülü