Çoklu Isı Değiştirici Deney Seti

Çoklu Isı Değiştirici Deney Seti

Isı değiştirici ısıyı bir ortamdan diğerine aktaran cihazdır. Isı değiştirici eğitim setinde çeşitli ısı değiştiriciler detaylandırılmış ve karşılaştırılmıştır. Bunlar plakalı ısı değiştirici, kabuk ve boru ısı değiştirici, koaksiyel ısı değiştirici ve fan-coil ısı değiştiricidir. İlk üç sette, ısı sıcak yağ ve soğuk su arasında yayılır. Bu set ile paralel ve ters akışlar gösterilebilir. Sıcaklıklar termokupllar yoluyla ölçülmekte ve değerleri bir veri ekranında gösterilmektedir.

Bu deney seti ile ısı transfer katsayısının belirlenmesi, farklı ısı değiştiricileri için sıcaklık eğrilerinin oluşturulması, çeşitli ısı değiştiricilerinin karşılaştırılması deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca, bu deney setinde ısı transferi ve ısı transferi prosesinde ısı iletimi gösterilmektedir.

pdf