Kaynama Deney Seti

Kaynama Deney Seti

Kaynama çok önemli bir kimyasal işlemdir. Kaynama eğitim setinde farklı kaynama tipleri incelenmiştir. Bu tipler konvektif, çekirdek ve film kaynamadır. Burada bir sıvı şeffaf bir kapta ısıtılır. Böylece kaynama izlenebilir. Buharlaşma prosesi de sette gerçekleşir. Setteki sensörler debi, sıcaklık ve basınç değerlerini belirlemektedir. Bu değerler veri ekranında okunabilir.

Öğrenciler bu deney seti ile aşağıdaki deneyleri yapabilir:
• farklı buharlaşma ve kaynama şekilleri,
• ısı transferi ve sıcaklık ve basıncın buharlaşma prosesi üzerindeki etkisi.

pdf