Radyasyon (Işınım) Deney Seti

Radyasyon (Işınım) Deney Seti

Isı, iletim, taşınım ve ışınım türlerinde aktarılmaktadır. Radyasyon eğitim setinde termal radyasyon ve ışık radyasyonu incelenmiştir. Sette bir profil üzerinde bir termal radyatör ve ışık kaynağı bulunur. Sette siyah, gri ve cilalı emme plakaları, açıklık plakaları ve renk filtreleri gibi araçlar vardır. Işık kaynağı ve termal radyatör 0-90° dönebilmektedir. Radyasyon bir termopil ve ışık şiddeti de profil üzerinde bulunan bir luxmetre ile ölçülür. Plaka sıcaklıkları termokupllarla ölçülür. Isı yayılım akımı ve plaka sıcaklıkları bir veri ekranında okunur. Deney seti bilgisayar kontrollü üretilebilmektedir. Veriler anlık olarak grafiksel gösterilebilir ve excel formatında kaydedilebilir.

Set üzerinde farklı dalga boylarındaki radyasyon tipleri araştırılmaktadır. Kirchhoff’un radyasyon yasası, Stefan-Boltzmann yasası, Lambert’in mesafe ve yön kanunu deneyleri bu sette yapılmaktadır.

pdf